אלגברה

פישוט שברים אלגבריים באמצעות פקטוריזציה

הרחבת ביטויים באמצעות משולשי פסקל

משפט הבינומי

עבור עצרות לחצו כאן

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

פקטוריזציה לביטויים אלגבריים

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

משפט הגורמים (דוגמה)

רישום פולינומים (3 דוגמאות)

כללים לשרטוט פולינומים

קביעת מקדמים לא ידועים

השלמת הכיכר

גזירת הנוסחה הרביעית (לא נדרש ל- LC)

שימוש בטופס הריבועי המלא לשרטוט גרפים

משוואות סימולטניות עם 3 משתנים

ערכים מוחלטים (מודולוס)

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

אי-שוויון

דוגמאות לאי-שוויון לינארי

אי-שוויון ריבועי ורציונלי

אי-שוויון מוחלט (מודולוס)

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

מטריצות ואלגברה לינארית

לא נדרש לעזיבת תעודת הסמכה

מטריצות - היסודות

המטריצות הקובעות וההפוכות

פתרון משוואות לינאריות באמצעות מטריצות

מציאת הקובע של מטריקס 3 x 3

שימוש במטריקס של קטינים, קופקטור וספיגה כדי למצוא את ההופכי של מטריקס 3 x 3

טרנספורמציות באמצעות מטריצות

שימוש בחיסול גאוס ג'ורדן כדי למצוא את ההופכי של מטריקס 3 x 3

שילובים לינאריים

סטים משתרעים, בסיסים ותלות לינארית

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

שברים חלקית

לא נדרש לעזיבת תעודת הסמכה

הרחבת שבר חלקי 1

הרחבת שבר חלקי 3

הרחבת שבר חלקי 2

הרחבת שבר חלקי 4