מספר

נטו של קונוס

נטו של קוביה

נטו של גליל

11 הרשתות של קוביה

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

סוגי מספרים (N, Z, Q, R)

מקומות עשרוניים ונתונים משמעותיים

סדרי גודל

המרות נפח שטח אורך

מאפיינים אסוציאטיביים, קומוטטיביים ומפיצים של מספרים אמיתיים

הגורם המשותף הגבוה ביותר (HCF) והריבוי הנפוץ הנמוך ביותר (LCM)

סימון מדעי

רציונליזציה של המכנה

מהירות / מרחק / זמן

מדוע מינוס פעמים מינוס הוא פלוס ומינוס פעמים פלוס מינוס

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

סטים

סטים - היסודות

סטים - בעיות עם 3 סטים

סטים נוספים

המאפיינים הקומוטטיביים, האסוציאטיביים והמפיצים של פעולות קבוצות

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

סדר הפעולות (BIMDAS)

סורדים

מספרים רציונליים (שברים)

עשרונים, אחוזים ושברים