הסתברות

המנהל הבסיסי לספירה ותמורות (הסדרים)

שילובים (בחירה)

בעיית הסתברות

אירועים עצמאיים

שימוש בטבלת ההפצה הרגילה (ציון Z)

החלוקה הבינומית (ניסויי ברנולי)

אירועים סותרים

הסתברות מותנית

ערך צפוי

עקומות רגילות וסטנדרטיות רגילות

Z ערך בעיות

התפוצה הבינומית (ניסויי ברנולי) הוארכה

גורמים

סיכום ההסתברות 1 ו -2

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

לא נדרש לעזיבת בחינת תעודה

האינטגרל הגאוסי

הפקת פונקציית צפיפות ההסתברות הנורמלית