שילוב

אינטגרציה / אנטי-דיפרנציאציה היסודות

שילוב ואזורים בין עקומות

אינטגרלים מוגדרים

דוגמאות

הערך הממוצע של פונקציה

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

לא נדרש לעזיבת תעודת הסמכה

שילוב באמצעות החלפה

שילוב על ידי חלקים

שילוב והרחבת שבר חלקי