גאומטריה אנליטית

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

השורה

בעיית נוסחאות נקודת אמצע

שיפוע של קו

בעיית נוסחת מרחק

מציאת משוואת קו

משוואות הקווים המקבילים והניצב

מרחק מנקודה לשורה (דוגמאות)

הזווית בין שתי קווים (דוגמאות)

גזירת הנוסחה לחלוקת פלח קו ביחס א: ב

חלוקת פלח קו ליחס נתון (דוגמאות)

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

המעגל

שאלה ופתרון לשאלת "מעגל" משיעור המהפכה

המעגל עם מרכז (h, k) ורדיוס r
הניצב מהמרכז חוצה אקורד

משוואת המעגלים

משוואות המשברים למעגלים 1

משוואות המשברים למעגלים 2

משוואות המשברים למעגלים 2

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

גזירת הנוסחה "מרחק מנקודה לקו"