מדדים

מדדים - היסודות (חוקים)

מדדים - דוגמאות

משוואות עם x כעוצמה (אינדקס)

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

לוגריתמים

חוקי היומנים

כמה בעיות בשימוש ביומנים