דפוסי מספרים

דפוסים ליניאריים, ריבועיים, מעוקבים, אקספוננציאליים

המונח הכללי של רצף ריבועי

המונח הכללי של רצף ליניארי

בעיה בדפוסים לינאריים

בעיה בדפוסים ריבועיים