דפוסי מספרים, רצפים וסדרות

דפוסים ליניאריים, ריבועיים, מעוקבים, אקספוננציאליים

בעיה בדפוסים לינאריים

שאלות בחינה ברמה גבוהה יותר (2014)

גבולות רצפים

המונח הכללי לרצפים לינאריים ורביעיים

בעיה בדפוסים ריבועיים

רצפים וסדרות גיאומטריות

סדרה גיאומטרית אינסופית

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

לא נדרש לעזיבת תעודת הסמכה

אל תשתמש בתוצאות בסרטונים אלה בשום תעודת זוטר או עזיבה. בחינות.

הסדרה של גרנדי

(1 - 1 + 1 - 1 + .......)

1 - 2 + 3 - 4 + .......

סכום המספרים הטבעיים

1 + 2 + 3 + 4 + ......

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

לא נדרש לעזיבת תעודת הסמכה

מספר אוילר ( ה )

זהות אוילר 1

זהות אוילר 2