סטטיסטיקה

שמחת הסטטיסטיקה

תוספת איפור של אבון

הטיה, שאלות מובילות

הממוצע מטבלת תדרים מקובצת

טווח ורבעונים

חציון ומצב מטבלת תדרים מקובצת

סוגי נתונים וגרפים