באמצעות מחשבון Casio

(מצוות פיתוח המתמטיקה)

הערה: מחשבון חד נכלל גם ב

http://www.projectmaths.ie/for-students/learn-to-use-calculators/

Casio fx-85GT PLUS ידני

גוון פתרונות למשוואות

דגימה אקראית באמצעות Ran #

דגימה אקראית באמצעות RanInt

שימוש במצב טבלה

מציאת ממוצע מטבלת תדרים

ממוצע, מקסימום, דקה מטבלת התדרים

מציאת סטטיסטיקה מטבלת תדרים מקובצת

מבוא למספרים ראשוניים

כתוב 5880 כמוצר של פריימים פקטורים

סטיית תקן

ממוצע, מקסימום ומינימום מנתונים

מציאת מקדמי מתאם