גאומטריה אנליטית

תיאום המטוס x, y

שיפוע של קו

משוואות הקווים המקבילים והניצב

נוסחת אמצע נקודה ומרחק

מציאת משוואת קו

לחץ כאן למעגל היחידה